Foreningskontor
Klokkestøbervej 11
5230 Odense M
Man- til fredag 10-14
66 15 65 11
E-mail: kontor@edr.dk

EDRs hus

EDRs Hus på Klokkestøbervej i Odense
Gennem en række billeder beskrives her nogle af de mange funktioner, EDRs Hus rummer


Forhallen:

Fra forhallen, der rummer en udstilling med bøger, byggesæt og andre artikler fra Radioamatørernes Forlag, er der adgang til alle rum


Kontor:

Et kig ind til EDRs forretningsfører, Lone  

I huset er moderne kontorfaciliteter, hvorfra foreningens daglige administration  sker.


Museum:

I EDRs hus finder man også EDRs museum, der skildrer EDRs og amatør-radioens udvikling


Museets værksted:

Inden modtagne effekter udstilles, skal de ofte restaureres og pudses op. Det klares på museets værksted.


QSL-Bureau:

EDRs QSL-bureau har også lokaler i EDRs hus.


Station:

I et hus, der er hovedkvarter for radioamatørerne i Danmark, er der naturligvis også  en radiostation.

Stationen kan operere på såvel HF som VHF/UHF båndene, og en 30 meter høj antennemast gør, at det ikke er svært at få forbindelse med omverdenen.


Mødelokale:

Der er gode mødefaciliteter i huset. Det storemødelokale, der ses her, kan opdeles i to rum,hvis der skal være flere møder på samme tid. Her er det HB, der er samlet til møde.